Bestuur

Onze school heeft, zoals alle scholen in Nederland, een bestuur, “Stichting Islamitische Scholen Helmond e.o ".

Een bestuur heeft een duidelijke verantwoordelijkheid. Zij verzorgt de vorming en opleiding van kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 12 of 13 jaar. Ze moeten daarom zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

Onder het bestuur valt alleen onze basisschool, wij zijn daarom een “eenpitter”.

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle zaken die de school aangaan. Hieronder een opsomming van de belangrijkste taken.

  • Ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden laten halen, doordat hij of zij het best mogelijke onderwijs krijgt;
  • Zorgen voor goede leerresultaten;
  • Zorgen dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van onze samenleving;
  • Zorgen dat leerlingen zich ervan bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en “een leven lang” aan de orde zou moeten zijn;
  • Zorgen dat alle medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden de kinderen helpen in hun leerontwikkeling.
  • De beschikbare gelden en middelen op een effectieve en verantwoorde wijze inzetten om bovenstaande taken goed uit te voeren.

 

Er zijn regelmatig overleggen tussen de leden van het bestuur en de directie van de school om te zorgen dat bovenstaande taken zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Wenst u in contact te komen met het bestuur dan kunt u een mail sturen naar school@salaheddinelayyoubi.nl.