Boekenpret

Elk schooljaar nemen de groepen 1 & 2 deel aan het project Boekenpret. Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs gemakkelijker wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.Voorafgaand aan het thema is er in de bibliotheek in Helmond een bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over Boekenpret.

We zullen ook dit schooljaar deelnemen aan Boekenpret.

U krijgt hierover t.z.t. nog informatie van de groepsleerkrachten.