Crea

Wekelijks zijn alle groepen wel een keer bezig met handvaardigheid, tekenen of techniek.

Naast deze creatieve lessen vinden we het belangrijk dat kinderen ook groepsoverstijgend bezig zijn met handvaardigheid.

Daarom zijn er 6 keer per jaar crea’s ingepland. Deze crea’s duren ongeveer 1½ uur per keer.

We werken met drie bouwen:

  • Onderbouw, groep 1 t/m 3.
  • Middenbouw, groep 4 t/m 6.
  • Bovenbouw, groep 7 en 8.

De kinderen worden verdeeld in groepjes van ongeveer 10 a 12 leerlingen. Waar mogelijk proberen we de groepen klein te houden zodat de leerkracht of ouder tijd heeft om de kinderen te helpen en er moeilijkere activiteiten aangeboden kunnen worden. Dit betekent ook dat er altijd meer groepsleerkrachten en / of ouders betrokken zijn bij de crea’s dan alleen de eigen juffen en meesters.

Er wordt gewerkt vanuit diverse thema's zoals Techniek en Islam. De leerkrachten en hulpouders geven hun opdracht door aan de werkgroep crea. Zij maken overzichtslijsten. De leerlingen kunnen dan zelf inschrijven op activiteiten die ze leuk vinden.

We houden u verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij meneer Jos en juf Helnique.