De Rode Draad

In de groepen 3 t/m 8 nemen we jaarlijks deel aan het project “De Rode Draad”. Dit project sluit aan op Boekenpret, wat bij de kleuters aangeboden wordt.

De Rode Draad is een leesbevorderingsaanbod voor alle groepen van de basisschool.Een belangrijk doel van dit aanbod is het stimuleren van het plezier in lezen, onder het motto ‘lezen is leuk’. Uitgangspunt is dat leerlingen elk jaar met boeken en lezen in aanraking komen. Er wordt zo één lijn aangebracht van groep 3 tot en met 8. In elke groep staat een ander aspect van lezen centraal:

  • Groep 3: voorlezen en vertellen;
  • Groep 4: kennismaken met verschillende soorten boeken;
  • Groep 5: kiezen van boeken;
  • Groep 6: waarderen van boeken;
  • Groep 7: hoe wordt een boek gemaakt? Ontmoeting met een schrijver of verteller;
  • Groep 8: vasthouden van leesplezier.

Iedere groep krijgt van de bibliotheek materialen aangeleverd om in de klas mee aan de gang te gaan. De groepen mogen de materialen ruim een maand in de klas hebben. Gemiddeld is elke groep er in totaal 6 uur mee bezig. (Daar hoort het lezen van de boeken van de kinderen niet bij).

Mocht u meer informatie willen over dit project kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht.