Feesten en vieringen

Jaarlijks vieren wij op school het Offerfeest, Id-al-Adha en het Suikerfeest, Id-al-fitr. Voorafgaand aan deze feesten wordt de school versierd en wordt er in alle groepen aandacht besteed aan het komende feest. Er wordt versierd en geknutseld maar ook gepraat met de kinderen over de feesten. Ook worden er passende verhalen voorgelezen.

Daarnaast organiseren we een paar keer per jaar een viering of bijeenkomst n.a.v. andere belangrijke gebeurtenissen in de Islam.

Zo staan we dit jaar gezamenlijk met ouders, leerlingen en het team stil bij de geboortedag van de Profeet v.z.m.h., Id-ul-Maulid. Er worden optredens verzorgd door kinderen, er wordt een verhaal voorgelezen, er wordt naar anasheed geluisterd etc.

 

koekjes