Groep 7.

In groep 7 worden de kinderen klaargestoomd voor de Entreetoets en deels voor de Cito eindtoets die het jaar daarop volgt. Dit wordt mede gerealiseerd door ons te verdiepen in de thema’s en onderwerpen die aan bod komen bij taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en de zaakvakken.

Voor een efficiënte manier van werken vinden wij het als school belangrijk dat de kinderen de geleerde stof herhalen. Dit doen we in groep 7 op verschillende manieren. Voor spelling en begrijpend lezen zijn er bakkaarten. Deze bakkaarten dienen er voor om het kind op niveau te helpen. Deze hulp kan geboden worden voor zowel ondersteuning, herhaling of verdieping. Daarnaast besteden we in deze groep veel aandacht aan het lezen van boeken op niveau dat bij het kind past en het maken van boekverslagen daarvan.
In groep 6 beginnen de kinderen al met het maken van boekverslagen, dit jaar zullen de boekverslagen uitgebreider zijn. De kinderen leren hierdoor het samenvatten, schrijven, het geven van eigen meningen en argumenteren.
Ook bereidt het kind een spreekbeurt voor over een gekozen onderwerp en presenteert dit aan de groep. Dit is ook weer een leercyclus voor het kind als het gaat om brainstormen, informatie verwerven, voorbereiden, plannen en uitvoeren.

Ook wordt er dit jaar aandacht besteed aan het gebruik (leren) maken van de agenda. Dit is voor volgend jaar belangrijk, maar vooral op het voortgezet onderwijs wordt er intensief gebruik van gemaakt van de agenda. Dit oefenen we dit jaar door het huiswerk dat wekelijks meegegeven wordt op te laten schrijven en bij te houden in de agenda voor een eigen overzicht, het ‘plannen’ dus. Het huiswerk dient er voor om het geleerde extra te oefenen en een goede werkhouding te ontwikkelen voor het VO. De kinderen krijgen  één week om het huiswerk te maken en moet ingeleverd worden bij de groepsleerkracht, dit wordt gedurende het jaar geregistreerd en telt mee voor het rapport.

Aan de hand van al deze gegevens en resultaten van groep 7 en alle andere jaren wordt er per kind een voorlopig advies gegeven. Met het voorlopig advies wordt beoogd om zowel het kind als de ouders aan te geven op welk niveau van het VO het kind het beste tot zijn recht komt. Dit advies kan nog veranderen in de loop van groep 7 en groep 8. Het is daarom belangrijk dat het kind zich blijft inzetten.

Na het voorlopig advies volgt in april de Entreetoets. De Entreetoets is een belangrijke toets die het voorlopig advies bevestigd of veranderd met nog andere factoren die daarbij horen. Bijvoorbeeld de werkhouding, het gedrag en de resultaten van de reguliere en LVS-toetsen van het kind.

Naast het harde werken nemen we regelmatig de tijd om de kinderen op een bijzondere manier te stimuleren om goed hun best te blijven doen bij het leren. Hierbij kunt u denken aan een kinderboekenschrijver/illustrator die op bezoek komt in de klas. Zo raken de kinderen gemotiveerd om meer te lezen. Ook een excursie naar instellingen waar techniekonderwijs in de praktijk uitgeoefend kan worden geeft sommige kinderen de motivatie om later in die richting een beroep te kiezen. De kinderen hebben er baat bij wanneer het concreet en visueel wordt om zo een betere voorstelling van zaken te kunnen maken. Daarom brengen we in groep 7 jaarlijks een bezoek aan Technopromo.nl te Cuijk en de ontdekfabriek te Eindhoven.

We brengen ook een bezoek aan de moskee in Helmond. Op deze manier benadrukken we de identiteit van de school bij de kinderen en ouders. De belevingswereld van de kinderen komt bij dit bezoek ook naar voren. De ouders gaan ten slotte vaak met eigen kinderen naar de moskee.
En ten slotte hebben we het verkeersexamen. Vooraf worden de fietsen gekeurd door VVN afdeling Helmond en fietsen we gezamenlijk de oefenroute om de kinderen veilig voor te bereiden op het echte praktijkexamen, maar bovenal voor een veilige deelname aan het verkeer.

Al met al is het in groep 7 altijd leerzaam én leuk!