Groep 1/2

Piramide is de methode die wij gebruiken in groepen 1 & 2.

 

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de leerkrachten bij het spelen en leren.

 

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Motorische ontwikkeling

• Kunstzinnige ontwikkeling

• Ontwikkeling van de waarneming

• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen.

• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven.

• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning.

 

Deze ontwikkelingsgebieden komen allemaal in alle thema’s aan bod. Zo leren kinderen bijvoorbeeld prettig om te gaan met elkaar, plezier hebben in spel, motorische vaardigheden en ze leren allerlei nieuwe dingen op het gebied van rekenen en taal.

De thema’s van Piramide gaan over dingen die de kinderen vertrouwd zijn, zoals “mensen”, “lente” en “verkeer”. Ieder jaar komen dezelfde thema’s terug, steeds op een hoger niveau. Zo past het altijd  bij de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.