Groep 3

 

groep3

Elke ochtend hangen wij samen met de leerlingen de dagritmekaarten op zodat zij weten wat wij gaan doen op die dag. Daarna zingen wij het goedemorgen lied. Dan lezen wij onze kinderen voor om het leesplezier en de woordenschat te bevorderen. Wij motiveren de kinderen om uit hun eigen boekje voor te lezen. De meeste kinderen vinden dit leuk om te doen.

Na het voorlezen oefenen wij de begrippen (a.d.h.v. plaatjes) van het ankerverhaal van de kern (van Veilig Leren Lezen) waarmee wij bezig zijn. Dit duurt 3 weken. Wij maken zinnen met de begrippen om de woordenschat te vergroten.

Onze kinderen lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Aan de hand van woorden leren wij de letters aan. Op school worden de letters klassikaal, individueel en in werkboekjes geoefend. Thuis kunnen de ouders ook helpen met leren lezen door de letters uit te spreken zoals ze klinken, voor te lezen, een bezoek te brengen aan de bibliotheek en met hun kind te werken aan Overstap. Alle letters en woorden die al in een kern zijn behandeld worden na elke kern herhaald met Overstap. Verder wordt elke dag klassikaal en individueel gelezen in de groep.      

                                                                                                     IBS01

Rekenen komt ook elke dag in de ochtend aanbod. De kinderen leren heen en terug tellen, met sprongen tellen en verschillende rekenonderdelen  oplossen zoals splitsen, erbij/ eraf sommen, route beschrijven, dingen tellen en nog veel meer.

Schrijven en een goede potloodgreep moeten de kinderen van groep 3 ook heel goed leren. Alle letters en getallen leren zij methodisch goed schrijven op de schrijflijn. Wij oefenen eerst met kuiltjes, boogjes, haakjes, golfjes en lusjes schrijven. Dan gaan wij over tot het leren schrijven van alle kleine letters en dan volgt aan elkaar schrijven.   IBS02

 

Met leefstijl proberen wij onze kinderen bewust te maken van de waarden en normen in de maatschappij.  Door samen met klasgenoten allerlei activiteiten en opdrachten uit te voeren beseffen ze meer hoe ze goed met elkaar om moeten gaan.

Kinderen hebben veel beweging nodig voor een gezonde ontwikkeling. De ontwikkeling van de grove motoriek en plezier hebben in bewegen is belangrijk voor het kind. Kinderen van groep 3 leren gymmen op een toestel en andere vormen van gymnastiek. Wij besteden ook aandacht aan verschillende spelen. Naast de reguliere lessen krijgen zij ongeveer 10 keer per jaar les van een gymnastiek lerares van JIBB(Jeugd In Beweging Brengen).

Geschiedenis, handvaardigheid, tekenen, de natuur, zelfstandig en samen werken zijn ook belangrijke vakken in groep 3. Wij vertellen onze kinderen bij elk vak wat zij gaan leren/maken en waarom dit belangrijk is.