Groep 4

In groep 4 krijgen de kinderen er nieuwe vakken bij en leren ze een heleboel nieuwe dingen en vaardigheden.

Bij rekenen leren ze o.a. optellen en aftrekken t/m 100, rekenen met geld en de (digitale) klok. We proberen ook dat alle kinderen de tafeltjes op kunnen zeggen. Als dit lukt, krijgen ze een tafeldiploma!

Tijdens de taallessen leren ze o.a. lidwoorden ( de en het) en voorzetsels ( op,in, voor, naast, onder, achter)gebruiken. Ze leren zelf zinnen maken en verhaaltjes schrijven en hun eigen ideeën en mening te verwoorden. Daarnaast leren ze ook het alfabet.

Tijdens de woordenschat lessen komen er veel nieuwe woorden aan bod, maar ook tijdens de andere lessen leren we de kinderen nieuwe woorden aan. Met spelling gaan we in groep 4 in op de spellingregels en leren ze veel woorden schrijven.

Iedere ochtend beginnen we met lezen. Lezen is belangrijk. We proberen de kinderen enthousiast te maken om te blijven/ gaan lezen.

Bij begrijpend lezen leren we de kinderen om een tekst te begrijpen a.d.h.v. een aantal handreikingen. Bijvoorbeeld de kernwoorden uit een verhaal halen, de weetjes zoeken (wie/wat/waar/wanneer), informatie halen uit de plaatjes en de volgorde leren kennen in een verhaal. Het begrijpend luisteren wordt ook geoefend in de groep m.b.v. de methode Hoorspel.

Tijdens de Islamlessen worden de gebeden aangeleerd en leren de kinderen de gebedsregels. De kinderen bidden ook op school.

We blijven oefenen met het schrijven. In de loop van het jaar mogen de kinderen met een vulpen gaan schrijven. Ze leren ook schrijven in een schrift bij taal en rekenen.

De kinderen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan en ze leren elkaar en zichzelf kennen tijdens de lessen Leefstijl.

In groep 4 wordt verkeersles gegeven. Ze leren hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen.
We hebben gym, muziek, tekenen en handvaardigheid. De kinderen ontwikkelen hun grove en fijne motoriek en tijdens de technieklessen ontdekken ze van alles.

Kortom een jaar waarin de kinderen veel nieuwe en leuke dingen leren!