Groep 5

 

In groep 5 wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid.
Het omgaan met uitgestelde aandacht en het werken met een takenblad zijn hier onderdeel van.
De leerlingen werken in groep 5 met een weektaak. Op deze weektaak staan alle taken die de leerlingen in die week moeten maken.

Voor de rekenlessen in groep 5 is het heel belangrijk om de tafel-sommen/ tafeltjes goed geautomatiseerd te hebben (nodig voor de opdrachten, die we in groep 5 gaan leren). Natuurlijk besteden we in de rekenlessen daar veel aandacht aan, maar ook thuis geregeld oefenen is erg belangrijk! 

Na de wintervakantie wordt elk kind ingedeeld voor een spreekbeurt. Het onderwerp is naar eigen keuze (b.v. een dier, een hobby, een interesse, ….).

Wat ook erg belangrijk is dat de kinderen thuis gaan lezen. Klokkijken met uw kind en het oefenen van de tafels kunnen uw kind helpen om  de leerstof van groep 5 goed te kunnen volgen.

De kinderen krijgen (meestal) vrijdag huiswerk mee naar huis dat ze de dinsdag erop moeten inleveren. U kunt dit jaar ook leerwerk verwachten, dat de kinderen thuis moeten leren. Door dit goed door te nemen, kunnen de kinderen hun toetsen beter maken.

Tot slot nog wat handige educatieve websites voor de kinderen van groep 5:

www.tafelsoefenen.nl
www.leerspellen.nl
www.sommenmaker.nl
www.klokrekenen.nl
http://kids.kennisnet.nl/flash/#/thema/doelgroep/
www.schooltvbeeldbank.nl
www.bloon.nl (elke week komt er een nieuw spellingpakket op te staan)

Mocht u behoefte hebben aan een tussentijds overleg/gesprekje, dan kunt u altijd bij mij terecht.

Wij hopen op een leerzaam en een gezellig schooljaar!