Groep 8

In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De lessen zijn erop gericht om de eerder geleerde lesstof toe te passen en te verdiepen. Daarnaast is er alle ruimte om stof te herhalen voor die leerlingen die dat nog nodig hebben. Dat betekent voor alle leerlingen dat zij naast het wekelijkse huiswerk (spellingwoorden leren/ werkwoordspelling oefenen/ woordenschatwoorden leren) ook maakwerk meekrijgen gericht op herhaling of verdieping. Om kinderen te laten wennen aan het VO wordt dit huiswerk soms meegegeven voor de volgende dag of moet er gepland worden in de agenda omdat het later die week af moet zijn.

In november/december vindt voor groep 8 de allerlaatste afname van de LOVS toetsen plaats. De resultaten van de volgende LOVS toetsen worden meegenomen in het bepalen van het advies: Spelling, Begrijpend lezen, Rekenen/wiskunde en DMT.

In januari worden alle ouders met hun kind op school uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht(en), de directrice en de IB’er. Tijdens dit gesprek krijgen ouders het advies welk type VO volgens ons het best bij hun kind past.

Als voorbereiding op de CITO eindtoets die in april wordt afgenomen, worden in februari/ maart enkele CITO eindtoetsen van voorgaande jaren door de kinderen gemaakt. Zij oefenen hiermee het maken van een dergelijke toets. Ook neemt het een stukje spanning bij de meesten weg omdat zij ervaren dat zij al veel antwoorden goed hebben. Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor de leerkracht om lesstof waar kinderen nog steeds moeite mee blijken te hebben, nogmaals te bespreken.

Aangezien in groep 8 de keuze gemaakt moet worden naar welke VO school de kinderen gaan, krijgt groep 8 de mogelijkheid om in de maanden november, december of januari een schoolbezoek af te leggen bij de drie grootste VO scholen in Helmond. Gedurende een ochtend krijgen de kinderen een rondleiding waarbij zij informatie over de school krijgen en een proefles kunnen volgen. Dit schooljaar is er voor de Helmondse kinderen die naar het VMBO-basis of kader gaan ook een mogelijkheid om dit schooltype in Deurne (Hub van Doorne) of in Gemert (Commanderijcollege) te bezoeken. Het is tevens een leuk groepsgebeuren waarbij kinderen de sfeer kunnen proeven op een middelbare school.

Na de CITO eindtoets is er wat meer ruimte om te genieten van de (hechte) groepsband die de kinderen tijdens de basisschoolperiode hebben opgebouwd. Er worden verschillende uitstapjes gepland met een cultureel, historisch of educatief doel.  Denk hierbij aan het bezoek aan een museum (NEMO), rondvaart door de Amsterdamse grachten of door de Binnendieze in Den Bosch of een rondleiding door de mergelgrotten en Kazematten in Maastricht. Deze uitstapjes versterken de band tussen de kinderen en tevens leren de kinderen op een andere manier dan tussen de schoolbanken.

In maart doen de kinderen van groep 8 mee aan de actie “wandelen voor water” van Unicef Flying Doctors. Alle kinderen wandelen een route van 6 km met een rugzak om die gevuld is met 6 liter water. Zij laten zich sponsoren voor deze tocht. Met het geld dat ingezameld wordt, worden in Afrika nieuwe waterputten gebouwd.

Als afsluiting van het schooljaar verzorgen de kinderen van groep 8 een afscheidsavond. Al enkele jaren gaan de leerlingen uit groep 8 na schooltijd met elkaar bowlen. Terug op school volgt een ‘bedank-optreden’ verzorgd door de kinderen voor de leerkrachten. De avond wordt afgesloten door een gezamenlijke barbecue.