Human Dynamics

Enkele jaren geleden zijn we ons als team gaan verdiepen in Human Dynamics. Om u uit te kunnen leggen waarom is het nodig om u eerst een korte uitleg te geven over Human Dynamics. Deze uitleg is lang niet compleet, het schetst alleen een eerste beeld.

 

Human Dynamics gaat over drie principes die in elke mens aanwezig zijn.

Het fysieke principe, het praktische en handelende.

Het emotionele principe, het gevoelige en relationele.

Het mentale principe, het verstandelijke en denkende.

Bij ieder persoon is één van deze principes het “leidende” principe. Dit principe beïnvloedt de manier van het ervaren van de omgeving en het verwerken van indrukken. Vervolgens bepaalt het tweede principe wat er gebruikt wordt van die indrukken. Het derde principe is minder nadrukkelijk aanwezig en speelt een minder grote rol in onze manier van ervaren en verwerken.

Met de drie genoemde principes zijn dus zes verschillende combinaties mogelijk. Die zes combinaties zorgen voor zes verschillende manieren van het ervaren en verwerken van informatie.

 

 

IBS09

IBS10 IBS11

Doen;

Maken;

Realiseren;

Zintuigelijke waarneming;

Systemische waarneming;

Praktische bruikbaarheid.

Voelen;

Subjectiviteit;

Relaties;

Communicatie;

Organisatie;

Creatieve inbeelding.

Denken;

Objectiviteit;

Visie;

Overzicht;

Strucuur;

Waarden.

 

 

 

Waarom is dit voor ons als team belangrijk?

In het eerste jaar dat wij met Human Dynamics bezig zijn geweest, hebben we alleen gekeken naar onze eigen dynamieken (combinaties van principes). Dit heeft ieder van ons veel inzicht in ons zelf gegeven. Maar ook ieder van ons inzicht in het feit dat onze manier niet per se de manier van een ander is! En daarmee ontstaat automatisch begrip voor elkaar. Je leert de ander beter begrijpen én waarderen.

Als je elkaar dan beter kent, beter begrijpt en meer waardeert kun je ook beter gaan samenwerken. Daar zijn we in het tweede jaar van Human Dynamics mee bezig geweest. Hoe kunnen we elkaar aanvullen, wat zijn de sterke punten van de verschillende mensen etc.

In het laatste jaar zijn we bezig geweest met Human Dynamics in de klas. Wat we niet willen is de dynamiek van ieder kind bepalen. Wat we wel willen is rekening houden met de  verschillende dynamieken die er in een klas zijn. Door opdrachten aan te passen zorgen dat alle verschillende kinderen regelmatig aan bod komen. Dus bewust samenwerken, maar ook bewust alleen opdrachten verwerken. Soms werken met een duidelijke uitleg en een stappenplan, soms ook een heel open opdracht geven. Soms alleen werken met grote lijnen, soms ook alle details willen weten.

Maar het allerbelangrijkste is om alle kinderen te waarderen zoals ze zijn, ook al is dat anders dan de juf of meester zelf. En daarmee onderstaande voorbeelden te voorkomen:

  • Een meester die emotioneel gecentreerd is en een mentaal gecentreerd kind niet kan (en wil) begrijpen in zijn behoefte aan eenzaamheid /rust.
  • Een juf die fysiek gecentreerd is en zich stoort aan een emotioneel gecentreerd kind dat de behoefte heeft om tijdens de les te praten.
  • Een juf die tegen een mentaal gecentreerd kind zegt: “ben je nu nog niet begonnen?” terwijl dat kind in zijn hoofd wel degelijk al aan het nadenken is.

Naast de cursussen die we met het hele team hebben gevolgd, zijn er een aantal collega’s verder gegaan en ondertussen gecertificeerd Coach Human Dynamics.

Mocht u vragen hebben over Human Dynamics bij ons op school, kunt u altijd een afspraak maken.