Interne begeleiders

Op school zijn twee interne begeleiders actief.

  • Juf Saliha Dahmani voor groep 1 t/m 4.
  • Juf Anke Verbakel voor groep 5 t/m 8.

De interne begeleider is bij ons op school voornamelijk verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Daarnaast houden ze zich bezig met de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

De interne begeleiders bespreken 2 a 3 maal per jaar met de groepsleerkrachten alle leerlingen door. Ze lezen de groepsoverzichten en groepsplannen die de leerkrachten schrijven en helpen met het verbeteren van de plannen. Ze houden de lovs resultaten van de groepen bij en zorgen dat op de data muur de laatste toetsresultaten hangen. Ze testen individuele leerlingen. Ze onderhouden de contacten met externe organisaties zoals de GGD, de LEV groep, BCO, de Toermalijn etc.

De intern begeleider van de bovenbouw is ook nauw betrokken bij de advisering richting het voortgezet onderwijs. Ook organisatorisch ondersteunt zij hierin de groepsleerkracht van groep 8.

Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind bespreekt de groepsleerkracht dit met de interne begeleider. Zorgen kunnen er zijn op het gebied van de leerontwikkeling maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen bepalen zij wat de vervolgstappen zijn. U wordt hier als ouder altijd in betrokken. Uw mening en toestemming zijn voor ons erg belangrijk.

De interne begeleiders zijn er zowel voor de leerlingen als voor de teamleden als voor de ouders.

De interne begeleiders nemen maandelijks deel aan de netwerkbijeenkomsten die de basisscholen in Helmond samen organiseren. Zo blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Ook zijn de interne begeleiders verantwoordelijk voor het ondersteuningsplan van de school. In het ondersteuningsplan staat precies uitgeschreven welke hulp we kunnen bieden en welke stappen we daarbij doorlopen. Dit ondersteuningsplan wordt jaarlijks waar nodig aangepast.

Als u vragen heeft, mag u altijd een afspraak maken met een van onze interne begeleiders.