Kurzweil

Via het samenwerkingsverband Helmond-Peelland kunnen we gebruik maken van Kurzweil.

Kurzweil is dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen.

Alleen leerlingen met een officiële dyslexie verklaring mogen eventueel gebruik maken van Kurzweil. Dit gaat altijd in samenspraak met ouder(s) en behandelaar(s).

Hieronder een korte beschrijving van wat het programma kan.

Beter lezen en begrijpen

Kurzweil leest alle digitale teksten voor, welk bestandstype ook wordt gebruikt. Pdf, Word, internet en overige bestanden vormen geen enkel probleem. De Pro versie zet tekst van papier perfect om in een digitale tekst, zonder dat de lay-out en afbeeldingen van het origineel verloren gaan. De Screenshot-lezer leest alles voor wat er op je computerscherm staat: hij neemt als het ware een foto van het beeldscherm en leest de tekst uit deze afbeelding.

De unieke meerkleurige cursor markeert een woord, zin of alinea: het ideale houvast voor actief meelezen. Ook de voorleessnelheid kan zelf worden bepaald. Hierdoor kan de leerling in eigen tempo lezen en oefenen. Achtergrondkleur, lettergrootte en -kleur zijn onbeperkt aanpasbaar. Met een speciale taakbalk kan in de Office-omgeving worden gewerkt: Word-teksten en e-mails kunnen direct worden voorgelezen en bewerkt. Ook is er een sprekende rekenmachine.

Woordenboek

Kurzweil beschikt over het verklarende woordenboek Nederlands. Daarnaast bevat Kurzweil het synoniemen-woordenboek en de homofonenlijsten (bijvoorbeeld hard/hart, zij/zei), waardoor de woordenschat wordt verbeterd. Met het beeldwoordenboek kunnen woorden zichtbaar worden ondersteund. Het beeldwoordenboek bevat 1300 plaatjes en kan met eigen afbeeldingen worden aangevuld.

Beter spellen en schrijven

Kurzweil spreekt tijdens het typen de letters, woorden of hele zinnen uit. Zo hoort de leerling zowel de spelling als de zinsconstructie. Gemaakte fouten worden hierdoor zelfstandig ontdekt en verbeterd. Met de functie stillezen kunnen teksten herhaald worden gelezen. De woordvoorspeller is ideaal voor het vlot en foutloos schrijven van een tekst. Met de onmisbare woordvoorspeller onthoudt de combinaties van woorden en voorspelt aan de hand daarvan het volgende woord. Steeds meer woorden vallen af naarmate er meer letters worden getypt.

De gesproken spellingcontrole helpt bij het verbeteren van gemaakte fouten. Het uitgebreide synoniemenwoordenboek vergroot de woordenschat en de homofonenlijst helpt de juiste spelling te gebruiken.

Cito toetsen

Een aantal Cito toetsen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn exclusief voor Kurzweil gereed gemaakt in het Kurzweil (KES) bestandsformaat.

Mocht u eventueel interesse hebben, kunt u een afspraak maken met een van de intern begeleiders.