Leesclub

Ook dit schooljaar, organiseren wij een leesclub na schooltijd, onder begeleiding van onze leescoördinatoren.

N.a.v. de ervaringen van afgelopen schooljaren hebben we geprobeerd een nog leuker aanbod neer te zetten.

Er zijn dit jaar 8 bijeenkomsten. Deze 8 bijeenkomsten worden in vier delen aangeboden. De opzet is dat de kinderen  vooraf al een boek krijgen om te lezen. In de twee bijeenkomsten wordt het boek 

besproken en worden er leuke activiteiten gedaan die passen bij het boek. Denk hierbij aan knutselen, puzzels, raadsels etc.

Er komt weer een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. In elke groep kunnen maximaal 10 leerlingen deelnemen. Als er meer aanmeldingen zijn wordt er geloot. Telkens na twee bijeenkomsten kan er gewisseld worden van leerlingen.

Om en om worden de leesclubs verzorgd door juf Sophie en juf Sobiha of juf Beryl en juf Daniëlle . 

U krijgt aan het begin van het schooljaar  briefjes om uw kind in te schrijven.

Alleen met uw schriftelijke toestemming mag uw kind op school blijven. 

Voor meer informatie kunt u tercht bij de juffen van de leesclub, juf Sobiha, juf Sophie, juf Daniëlle en juf Beryl.