Leescoördinatoren

Wij hebben op onze school twee leescoördinatoren, juf Sophie en juf Sobiha. In schooljaar 2011 / 2012 hebben zij een cursus “Open boek” gevolgd en een schoolleesplan geschreven. 

Het schoolleesplan wordt elk jaar geëvalueerd en bijgesteld.

In dit schoolleesplan krijgt leesbevordering een structurele plek in ons onderwijs, met als doel een doorgaande lijn van leesbevorderingsactiviteiten van groep 1 t/m groep 8. We hechten veel waarde aan goed leesonderwijs. We willen graag dat onze kinderen meer, beter en met meer plezier gaan lezen. We zijn van mening dat dit de taalontwikkeling positief zal beïnvloeden.

Een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs op onze school is dan ook het leesonderwijs. Hierbij kan een onderverdeling gemaakt worden tussen:

  • Technisch lezen;
  • Begrijpend lezen.

Het technisch lezen gaat voornamelijk om leestechniek. Vooral de techniek die nodig is bij het hardop lezen, het verklanken van woorden en zinnen, de leessnelheid etc.                                                

Het begrijpend lezen gaat voornamelijk om het toekennen van betekenis aan geschreven taal.

Een paar feiten over het huidige leesonderwijs op onze school:

  • Er wordt in groep 3 t/m 8 elke ochtend gestart met tien tot 15 minuten lezen in een boek. Alle kinderen en leerkrachten zijn dan aan het technisch lezen.
  • We werken met groepsplannen begrijpend lezen en technisch lezen in de groepen 3 t/m 8.
  • We gaan jaarlijks in verschillende groepen op bezoek bij de bibliotheek in Helmond.
  • Jaarlijks vullen we de collectie leesboeken van de schoolbibliotheek aan.
  • Er zijn afspraken binnen school over het houden van een boekbespreking. Logboeken daarvan gaan met de kinderen mee naar volgende groepen.
  • We doen mee aan verschillende leesbevorderingsactiviteiten, zoals “Schrijver in de klas”, de “Nationale voorleeswedstrijd”, “de Kinderboekenweek” etc.
  • In het schooljaar 2015-2016 is  “Bieb op School” ingevoerd . Elke maandagmiddag kunnen onze leerlingen boeken lenen.

Het schoolleesplan is op school aanwezig. Als u vragen of interesse heeft kunt u altijd een afspraak maken.Onder begeleiding van de leescoördinatoren hebben wij in het schooljaar 2014-2015 een leesclub opgericht. Ook het komende schooljaar gaan de leescoördinatoren weer aan de gang met de leesclub, zowel voor leerlingen in de middenbouw als leerlingen in de bovenbouw.