Managementteam

Onze school heeft een managementteam, ook wel mt genoemd.

Het managementteam bestaat uit drie personen:

  • Mevrouw Neslihan Emre, directeur van de school.
  • Mevrouw Saliha Dahmani, coördinator van de onderbouw.
  • Mevrouw Anke Verbakel, coördinator van de midden- en bovenbouw.

Het managementteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Denk hierbij aan:

  • Het voorzitten van de briefing aan het begin van de schooldag waar alle belangrijke punten van die dag worden besproken;
  • Het regelen van invallers bij ziekte van collega’s;
  • Het opvangen van ouders, collega’s en leerlingen met vragen / opmerkingen;
  • Het organiseren en voorzitten van vergaderingen;
  • Het onderhouden van contacten met externen.

 

Daarnaast is het managementteam ook verantwoordelijk voor het uitzetten van plannen op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied. Denk aan het maken van het schoolplan.

Het managementteam buigt zich ook over:

  • Welke methodes voldoen en op welke vakgebieden moeten we kijken naar nieuwe methodes?
  • Welke expertise hebben we al in huis, welke expertise missen we nog?

 

Het managementteam is verantwoordelijk voor het bewaken en waar nodig aanscherpen van gemaakte afspraken.

Omdat het belangrijk is dat alle teamleden zich kunnen vinden in de grote lijnen van de school, worden zij vaak betrokken bij de besluitvorming.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van open mt overleggen, waarbij leerkrachten mogen aansluiten, het opzetten van werkgroepen bij het uitzoeken van nieuwe methodes, het invullen van (anonieme) vragenlijsten, het houden van teamvergaderingen, de mr. etc.

Na goed overleg en weging van alle ingebrachte punten neemt het managementteam uiteindelijk de beslissing.