Medezeggenschapsraad

 

Iedere basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad, vaak de mr. genoemd. Dit is een wettelijke verplichting.

De mr. heeft als taak om een sfeer van openheid en onderling overleg te creëren. Zij vertegenwoordigen de personeelsleden, de ouders en de leerlingen.

 

Onze mr. bestaat uit 6 personen. Drie personen komen uit het team (en mogen niet in het managementteam zitten) en drie personen zijn ouders van leerlingen op school.

De medezeggenschapsraad denkt mee, stemt in of adviseert in alles wat met school te maken heeft. Denk aan het formatieplan, het jaarrooster, vrije dagen etc.

Op dit moment bestaat de mr. uit de volgende personen:

personele geleding: 

  • Mevrouw Humeyra Dincer, 
  • Meneer Abdelhamid Fkihi
  • vacature

ouder geleding:

  • Meneer Mansouri, ouder.
  • Meneer Duran, ouder.
  • Meneer Ouaslama, ouder.

Als er vacatures zijn worden er verkiezingen uitgeschreven. Alle teamleden mogen zich aanmelden en ook alle ouders mogen zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn dan vacatures zullen er verkiezingen worden gehouden. Daarbij stemmen teamleden op teamleden en ouders op ouders. Het teamlid of de ouder met de meeste stemmen mag dan deelnemen aan de mr.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van de leden van de mr. Ook hangt er in de aula van de school een brievenbus van de mr. waar u schriftelijk vragen of opmerkingen in kunt doen.

Instemmingsrecht: houdt in dat het bevoegd gezag van de school voorstellen ter instemming aan de mr. moet voorleggen. De mr. mag instemmen of niet instemmen. De redenen voor instemming of juist geen instemming zijn erg belangrijk. De mr. moet zijn keuze uit kunnen leggen.                                                                                                                                                                                    

Adviesrecht:  met betrekking tot een aantal voorstellen heeft de mr. adviesrecht. Dit is het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag.