25th Mrt 2016

Beste ouders, 

Afgelopen dinsdag zijn we weer opgeschrikt door een afschuwelijke aanslag. Al het geweld op de wereld, de diverse aanslagen maken emoties los bij onze leerlingen. Onze leerlingen ervaren angstgevoelens , zijn boos en snappen niet dat volwassenen op zo'n geweldadige manier met anderen omgaan. Onze  leerkrachten zijn in gesprek gegaan met onze kinderen, n.a.v. wat kinderen zelf vertellen maar ook naar aanleiding van de nieuwsberichten op het jeugdjournaal. De boodschap die wij de kinderen meegeven is dat deze aanslagen in strijd zijn met alle islamitische normen en waarden. Wij leren de kinderen al vanaf het moment dat ze hier op school komen respectvol om te gaan met iedereen  in de maatschappij. De groepsleerkrachten bieden onze leerlingen steun en leren hen om te gaan met de angstgevoelens. We hebben voor u informatie  hoe u in gesprek kunt gaan met uw kind.

oorlog

We hebben voor u een tweetal links van de site ouder.nl en van kennisnet.nl

http://ouders.nl/artikelen/brussel-thuis

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kinderen_en_oorlog_in_de_sociale_media.pdf

Mocht u de behoefte  hebben om hierover verder te willen praten dan kunt u as woensdag komen naar de extra ingelaste ouderspreekuur van 08.45u tot 10.00u.

Met vriendelijke groet, 

 

Het managementteam.