Nieuwsbrieven

Tweewekelijks verstuurt school een nieuwsbrief naar alle ouders en wordt de nieuwbrief op de schoolsite geplaatst.

Dit gebeurt op de donderdagen, m.u.v. vrije dagen / vakanties.

In deze nieuwsbrieven leest u de wekelijkse nieuwtjes van onze school . Ook staan er data in van activiteiten die binnenkort gaan plaatsvinden, zoals oa studiedagen, crea’s, vrije dagen en ouderspreekuren.

Ook door de leerkrachten van de groepen kan er informatie worden aangeleverd over activiteiten in de klas. 

De medezeggenschapsraad mag ook informatie aanleveren voor de nieuwsbrief.

Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief digitaal.