Ouderspreekuren

Al enkele jaren hebben we regelmatig  ouderspreekuren. Tijdens deze spreekuren kunt u als ouder  vrijblijvend binnenlopen bij juf Saliha.

U kunt komen voor een praatje, met vragen over school of uw kind of met klachten.

We houden u op de hoogte van de data via de nieuwsbrieven.

Als u door omstandigheden geen gebruik kunt maken van het ouderspreekuur en toch dingen wilt bespreken, mag u natuurlijk altijd een afspraak maken.

Wegens de huidige situatie rondom Covid-19 vinden er geen ouderspreekuren plaats.