Gebed

Op maandag t/m donderdag bidden de kinderen een maal per dag gezamenlijk op school. Dat kan zijn aan het einde van de schooldag of na het middageten.

Dit is afhankelijk van de gebedstijd. Tijdens de zomertijd bidden we om 14.45 uur, tijdens de wintertijd bidden we om 12.30 uur.

 

Alle kinderen van groep 4 t/m 8 doen hieraan mee. Vooraf krijgen ze van de groepsleerkracht de gelegenheid om woedoe, wassing te halen.

 

Onder begeleiding van meneer Ali, juf Humeyra en meneer Mustapha verrichten de kinderen het gebed.

 

In groep 3 krijgen de kinderen uitleg over hoe ze moeten bidden en hoe ze woedoe, de wassing moeten halen. Aan het einde van groep 3 gaan ze “oefenen” met het gebed, zodat ze in groep 4 goed mee kunnen doen.