Schoolregels

Wij hanteren op school een paar schoolregels. Deze schoolregels zijn met het gehele team opgesteld en gelden voor iedereen bij ons op school. Natuurlijk voor leerlingen, maar ook voor de meesters en juffen, voor de ouders en voor de bezoekers die bij ons op school komen.
Het zijn regels die voor ons aan de basis liggen van een veilige school.

1.Wij gaan respectvol met elkaar om.

2.We blijven van elkaar af, we houden onze handen thuis.

3.We gebruiken nette taal. Geen scheldwoorden.

En natuurlijk staan wij altijd op tijd in de klas klaar !

Naast deze schoolregels heeft iedere groep natuurlijk ook groepsregels. Deze groepsregels worden door de groepsleerkracht en de leerlingen opgesteld. Ze hangen zichtbaar in de groep.