Gedragsspecialist

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Dat kan zijn op het gebied van leren maar ook op het gebied van gedrag. De verwachtingen vragen veel van de professionaliteit van de leraar van nu.

Er zijn veel verschillende vormen van gedragsproblemen. Zomaar een aantal voorbeelden waar kinderen en dus ook leerkrachten mee te maken kunnen hebben:

–          ADHD;

–          Autisme;

–          ODD;

–          Gilles de la Tourette;

–          Pesten;

–          Agressie / gewelddadigheid

 IBS07

 

Wij vinden het als school heel belangrijk dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat geldt voor de omgang tussen kinderen, ouders en personeel.

Maar we realiseren ons ook heel goed dat er aan gedragsproblemen altijd iets vooraf gaat. We vinden het daarom belangrijk om ook te kijken naar de oorzaak van de gedragsproblemen. Door naar individuele kinderen te kijken, met ze in gesprek te gaan en waar nodig expertise in te roepen van anderen proberen we de oorzaak te achterhalen. Nooit om een etiketje te kunnen plakken, wel om te kijken hoe we met die leerling het beste verder kunnen gaan.

Dit is een opdracht voor ons hele team, een opdracht die regelmatig ook op de agenda staat van teamvergaderingen en team coaching momenten.

Maar daarnaast hebben we ook een gedragsspecialist in huis. Een gedragsspecialist is iemand die is getraind om gedragsproblemen bij kinderen te vertalen in onderwijsbehoeften. (Wat heeft dit kind nodig van de meester of de juf om tot werken en/of leren te komen). De gedragsspecialist heeft kennis van oorzaken van gedragsproblemen, de gedragsleer en de motivatietheorie. Hij kan na observatie in de klas collega’s adviseren en begeleiden bij een individuele en groepsgerichte aanpak.

Meneer Ali heeft in schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 de opleiding tot gedragsspecialist gevolgd en goed afgerond. Hij adviseert en begeleidt nu leerkrachten en kinderen die gedragsproblemen hebben. Deze gedragsproblemen kunnen verschillen van kleine probleempjes tot flinke diagnoses. Begeleiding van kinderen gaat altijd in overleg met de ouders en de intern begeleiders.

Als u meer informatie wilt kunt u altijd een afspraak maken.