Veiligheid/BHV

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) geven werknemers hulp bij onveilige situaties binnen de school. Een BHV-er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat personeelsleden, leerlingen en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

De taken van een BHV’er zijn:

  • eerste hulp bij ongevallen geven;
  • brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
  • alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aankan, zorgt zij / de directeur dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen van politie, brandweer of ambulance.

Op onze school zijn juf Hacer en juf Saliha BHV-ers

Het advies van de Stichting Bedrijfshulpverlening is om 1 op de 10 medewerkers op te leiden tot BHV-er. 

De bedrijfshulpverleners stellen i.s.m. de directeur het ontruimingsplan op. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Leerlingen met speciale medische zorg, bijvoorbeeld diabetici of leerlingen met epilepsie, zijn bij de BHV-ers bekend.

 

In elk klaslokaal is een EHBO trommel aanwezig. De BHV-ers zorgen er voor dat deze EHBO trommels goed zijn uitgerust.