Taalcoördinator

Salah Eddin El Ayyoubi is een bijzondere school. In de eerste plaats omdat het een Islamitische basisschool is. De identiteit van de school brengt echter nog een bijzonder aspect met zich mee: de leerlingen die onze school bezoeken zijn bijna allemaal van niet Nederlandse afkomst. De taalachterstand die veel van deze kinderen hebben is soms groter dan twee jaar.

Het ontwikkelen van de Nederlandse taal en het wegwerken van de achterstand horen dan ook tot de belangrijkste doelen van het team van de school.

Taalbeleid voor onze school wil zeggen: afstemming van ons onderwijs tussen alle jaargroepen waarbij we rekening houden met de bijzondere populatie van onze school. Hierbij zal taal de bindende factor zijn. Eerder stelden we al “taal is het doel maar zeker ook het middel”.

Om dit allemaal goed in orde te houden hebben we op school een taalcoördinator . Juf Sophie heeft in het schooljaar 2014-2015 de opleiding tot  taalcoördinator gevolgd en succesvol afgerond.

De belangrijkste taak van onze taalcoördinator is het bewaken en verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op school.

Tijdens haar opleiding heeft juf Sophie een nieuw taalbeleidsplan geschreven. In dit taalbeleidsplan staan o.a. de doelen voor de komende jaren. Het team is uitgebreid betrokken bij het opstellen van dit plan. Dat vinden we belangrijk omdat dit plan  door het hele team gedragen en uitgevoerd moet worden.

De belangrijkste taak van onze taalcoördinator is het bewaken en verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op school.

Het team is uitgebreid betrokken worden bij het opstellen van dit plan. Het is een plan geworden dat door het hele team gedragen en uitgevoerd wordt.

Een paar feiten over het huidige taalonderwijs op onze school:

  • We werken bij de kleuters met Piramide, een programma wat o.a. de taalontwikkeling van de kinderen sterk bevordert.
  • Er is een schakelklas voor leerlingen in groep 1 en 2. In deze taalklas krijgen kinderen met alleen een flinke taalachterstand (geen moeilijkheden op andere vakken of sociaal-emotionele ontwikkeling) een jaar lang 8 uur per week intensief taalaanbod om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen.
  • Er is tutoring voor de leerlingen in groep 1 en 2 die op taalgebied en andere vakken een achterstand hebben.
  • Er wordt in groep 3 t/m 8 elke ochtend gestart met tien tot 15 minuten lezen in een boek. Alle kinderen en leerkrachten zijn dan aan het technisch lezen.
  • We werken met groepsplannen fonemisch bewustzijn en woordenschat in groep 1 & 2.
  • We werken met groepsplannen begrijpend lezen en technisch lezen in de groepen 3 t/m 8.
  • In alle groepen staat minimaal 10 uur per week taal op het rooster.

Het taalbeleidsplan is op school aanwezig. Mocht u vragen of interesse hebben kunt u altijd een afspraak maken.