Triple P.

De naam 'Triple P' staat voor 'Positief Pedagogisch Programma' en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden.

Juf Sobiha heeft in schooljaar 2012 – 2013 de cursus Triple P, niveau 4 gevolgd en met succes afgerond.

Triple P leert ouders:

  • Een positieve opvoedstijl;
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen;
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

Om kinderen positief op te voeden zijn er 5 basisprincipes:

  1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.

  1. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.

  1. Aansprekende discipline hanteren

Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

  1. Realistische verwachtingen hebben van het kind

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten – meestal niet met opzet.

  1. Als ouder goed voor jezelf zorgen

Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Voor meer informatie kunt u altijd een afspraak maken met juf Sobiha.