Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon: iemand naar wie je kunt gaan voor kwesties die vertrouwelijk zijn.

Wij zijn er groot voorstander van dat mensen dingen die ze prettig of juist niet prettig vertellen tegen degene die het aangaat.

Als een ouder een klacht heeft over een juf is het de bedoeling dat die ouder dit eerst bespreekt met de betreffende juf. Als een kind iets niet leuk vindt van een ander kind is de juf of meester degene die dit hoort te weten. En als collega’s iets van elkaar niet prettig vinden is de eerste stap dit uitspreken tegen die collega.

Soms is dat echter niet voldoende of voelt het voor kinderen, ouders of collega’s onveilig.

Dan is op school is een vertrouwenspersoon aanwezig. Bij ons op school zijn er twee vertrouwenspersonen. Juf Humeyra en juf Helnique zijn de vertrouwenspersonen. 

De  vertrouwenspersoon vangt de persoon met een opmerking / klacht op. Zij biedt emotionele steun en advies waar mogelijk. Ook verwijst zij door naar degene die de ouder, het kind of de collega verder kan helpen. Dat kan iemand zijn binnen school en ook iemand buiten school. Bij alle stappen die de vertrouwenspersoon zet is eerst overleg geweest met de persoon die de opmerking of klacht neergelegd heeft.

Natuurlijk mogen kinderen hun vragen, opmerkingen of klachten ook kwijt bij iemand anders waar ze zich prettig bij voelen. Het is wel belangrijk dat diegene zorgt dat wat verteld is ook op de goede plaats terecht komt. Daarom zal er altijd in ieder geval overleg zijn tussen de eigen leerkracht en de leerkracht waar de leerling terecht komt. Dat hoeft niet inhoudelijk te zijn, maar we houden elkaar op grote lijnen op de hoogte.

De vertrouwenspersoon kan altijd terugvallen op het managementteam om zaken te bespreken.

 

Soms komen ouders, kinderen of collega’s met hun opmerkingen en klachten rechtstreeks naar het mt. Dat mag altijd. Omdat wij open communicatie heel belangrijk vinden, zullen we altijd voorstellen in gesprek te gaan met de betreffende persoon. Als iemand dat echt niet wil, wordt dat gerespecteerd. Klachten van ouders en kinderen over leerkrachten worden wel altijd besproken met de betreffende leerkracht door het mt. Dit omdat wij vinden dat elke leerkracht het recht heeft om te weten wat er over hem/haar gezegd wordt.