COOL rapportage,  overige resultaten

Afgelopen schooljaar, 2013-2014 heeft onze school deelgenomen aan de derde meting van het Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen onder leerlingen van 5 tot 18 jaar (COOL5-18).

Het onderzoek heet voluit Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Het is een groot wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Scholen uit het hele land nemen er aan deel. Het wordt uitgevoerd door vier onderzoeksinstituten:

  • het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam;
  • het GION van de Rijksuniversiteit Groningen;
  • het Cito, gevestigd in Arnhem.

Het onderzoek is bedoeld om informatie te krijgen over hoe het met kinderen in Nederland gaat op school en hoeveel ze daar leren. Daarvoor verzamelen we gegevens over hun schoolprestaties, maar ook over hoe ze zich voelen op school, hoe ze over zichzelf denken en hoe leerkrachten over hen denken. Dat doen we niet op één moment, maar meerdere keren. Zo kunnen we de ontwikkeling van leerlingen volgen en daarmee van het onderwijs in Nederland als geheel.

Hieronder ziet u de belangrijkste conclusies uit dat rapport.

Als u graag meer informatie heeft, of uitleg wilt bij het rapport, mag u altijd een afspraak maken met het managementteam.

IBS05