Datamuur

In de aula van de school, hangt voor iedereen zichtbaar, een overzicht van de laatste LOVS toetsresultaten. Er is gekozen voor de volgende vakgebieden:

Onderbouw:

  • Rekenen voor kleuters;
  • Taal voor kleuters.

Middenbouw & bovenbouw:

  • Rekenen / wiskunde;
  • Begrijpend lezen;
  • Technisch lezen, DMT;
  • Spelling.

Per groep is het laatst behaalde resultaat te zien, het gemiddelde van de groep. Waar we groepen dubbel hebben is er ook een totaal gemiddelde. We laten geen resultaten zien van individuele leerlingen.

Na elke LOVS toetsperiode worden de overzichten vernieuwd.

 

Mocht u vragen hebben over de datamuur of uitleg willen over hoe te kijken naar de resultaten, mag u altijd een afspraak maken met de intern begeleiders.