LOVS- toetsen & cito

Om de resultaten van individuele leerlingen maar ook hele jaargroepen goed te kunnen volgen maken we gebruik van verschillende toetsen.

 

We gebruiken twee verschillende soorten toetsen:

  • Methode toetsen;
  • Methode onafhankelijke toetsen.

Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht om te bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is.  Daarnaast weet de leerling dankzij de toets waarin hij zich kan of moet verbeteren.

Methode onafhankelijke toetsen geven een indicatie van de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en daarmee ook een beeld van het toekomstig schoolsucces van de leerlingen. Ze meten vaardigheden als geheel, niet alleen de delen die pas aan bod zijn geweest. Er zijn vragen op het niveau van de leerlingen, maar ook gemakkelijke en moeilijkere vragen. Zo komen verschillen van leerlingen duidelijk naar voren. De normeringen voor deze toetsen zijn landelijk vastgesteld.

LVS toetsen.                                                                                                                                                                                                   Wij gebruiken de LeerlingVolgSysteem-toetsen van cito als methode onafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs en worden meestal twee keer per jaar afgenomen: de M-toets in januari en de E-toets in juni. De uitkomsten geven een beeld van het niveau van leerlingen. Doordat de toetsen zijn genormeerd kan een school het niveau van een individuele leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de normgroep. De toetsen van één leergebied zijn aan elkaar gekoppeld waardoor de prestaties van een leerling, groep of zelfs een hele school over langere tijd gevolgd kan worden. U krijgt deze prestaties mee als groeiboekje.

In onderstaand schema ziet u de toetsen die wij afnemen.

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
Taal voor Kleuters x x            
Rekenen voor kleuters x x            
TAK x x            
DMT     x x x x x x
Leestechniek     x          
Leestempo       x x x x x
Spelling     x x x x x x
Begrijpend lezen     x x x x x x
Woordenschat     x x x x x x
Rekenen/wiskunde     x x x x x x
Luisteren     x x x x x x

Entreetoetsen.

De Entreetoets bevat de basisvaardigheden Taal,Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden en is er voor groep  6 en 7. De Entreetoets geeft ons een goed beeld van het niveau van de individuele leerlingen en het niveau van de jaargroepen en de school.

Bovendien wennen de leerlingen op deze manier aan de manier van toetsen van cito.

Voor iedere afname nodigen wij alle ouders van kinderen in groep 6 & 7 uit voor een ouderavond waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij deze toets. 

Dit schooljaar is deze ouderavond op 3 april ’18.We starten met de afname op 9april ’18 en werken door tot en met uiterlijk 19 april’18. Als alles goed gaat heeft u voor het eind van het schooljaar de uitslag van de entreetoets van uw kind binnen.

 

Centrale eindtoets.

Naast de LVS toetsen, entreetoetsen en de methodetoetsen nemen we ook deel aan de centrale eindtoets van Cito in groep 8. Dit schooljaar zal de centrale eindtoets worden afgenomen op 18,19 en 20 april 2017.

Deze toets geeft leerlingen, ouders en uiteraard de leerkracht informatie over een passend type voortgezet onderwijs.

Er volgt dit schooljaar een speciale ouderavond voor alle ouders van kinderen in groep 8, u krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Mocht u nog vragen hebben over de LVS toetsen of methode toetsen, kunt u een afspraak maken met een van de intern begeleiders.