Overstap

Overstap is een leesprogramma voor leerlingen uit groep 3 van de basisschool en hun ouders. Overstap heeft als doel het leesniveau van de leerlingen te verbeteren en leesachterstanden te voorkomen. Door Overstap wordt het leren lezen in groep 3 verstevigd en worden ouders meer bij het leesproces van hun kinderen betrokken.

Overstap stimuleert het lezen thuis samen met de ouders. Ouders en kinderen gaan een aantal keren per week met (leren) lezen aan de slag. Overstap sluit aan bij de leesmethode 'Veilig Leren Lezen'.

De materialen, leesboekjes, werkboekjes, voorleesboek, cd's en een handleiding voor ouders en werkwijzen vormen een herhaling van de leesstof op school. Ze sluiten aan op de methode Veilig Leren Lezen, die wij in groep 3 gebruiken.

Aan het begin van het schooljaar is er een oudermiddag waarop Overstap wordt uitgelegd. Na de uitleg krijgt u ook deel 1 mee naar huis. Vervolgens kunt u gedurende het schooljaar steeds de nieuwe delen komen halen. 

Aan het eind van het schooljaar is er altijd een feestje voor de kinderen, de ouders en de juffen om Overstap samen leuk af te sluiten.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u een afspraak maken met de juffen van groep 3.