Sponsoring

Sponsoring is in het maatschappelijke verkeer een bekend verschijnsel.

Onder sponsoring wordt verstaan:

“Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet verkregen vanuit het rijk en ouderbijdragen, indien daar een tegenprestatie tegenover staat”.

Dus iemand geeft iets en krijgt daar iets voor terug (bijvoorbeeld reclame voor zijn zaak).

De school laat zich in principe niet gebruiken voor commerciële doeleinden. We werken er dus zelf niet actief aan mee (we delen bijvoorbeeld geen commerciële reclamematerialen uit, hangen geen reclameposters op, plaatsen geen advertenties in de schoolkrant ).

We werken wel mee aan reclame voor educatieve, culturele en sportieve doelen. Uw kind kan dus een folder van de bibliotheek of sportvereniging mee krijgen.

Ook geven we jaarlijks folders uit voor kindertijdschriften en kinderboeken. Wij willen kinderen stimuleren in het lezen van geschikte tijdschriften en boeken.

Sponsoring binnen onze school is toegestaan mits:

  • het gaat om ethisch verantwoorde sponsoring
  • er geen afhankelijkheidsrelatie ontstaat
  • er geen tegenprestatie geleverd moet worden

Indien een mogelijke sponsor zich bij de school aanmeldt, beslist in principe de school (directie en bevoegd gezag) of deze sponsoring voldoet aan de voorwaarden.

Daarnaast spreekt voor zich dat op geen enkele wijze de voortgang van het onderwijs in gevaar mag komen door een sponsoring traject.