Taalklas

Taalklas groep 1 & 2.

 

In groep 1 & 2 bieden wij een taalklas. Deze taalklas is bedoeld voor leerlingen die cognitief (op gebied van leren) goed mee kunnen met de groep maar een achterstand hebben op taalgebied.

 

Leerlingen die deelnemen aan de schakelklas worden ongeveer 10 uur per week, verspreid over maandag tot en met donderdag, uit de klas gehaald om in een klein groepje aan de slag te gaan met alle onderdelen van taal.

 

Wij willen de betreffende leerlingen in een stimulerend en activerend aanbod de kans bieden in een schooljaar tijd zover op hun taalachterstand in te lopen dat zij na dat schooljaar met succes verder kunnen in hun reguliere groep. De taalklas is daarbij onderdeel van de schoolorganisatie aanvullend op het taalonderwijs in groep 1 & 2.

 

Argumenten voor bovenstaande keuzes:

 • De leerlingen houden binding met hun eigen groep en groepsleerkracht.
 • Uit evaluaties van eerdere jaren blijkt de taalklas goede resultaten te geven. Kinderen maken echt een inhaalslag.
 • Hoe jonger de kinderen zijn als we werken aan hun taalachterstand, hoe meer profijt ze er in de jaren erna van hebben.

De taalklas wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente Helmond. De gemeente Helmond monitort dan ook jaarlijks de toetsresultaten en de groei van de leerlingen die deelnemen. School schrijft daarnaast jaarlijks een werkplan taalklas.

 

 

 

 

Afbeelding1

 Een grote woordenschat ;
 
 • geeft je de kans de wereld om je heen te begrijpen,
 • geeft je de kans het tv nieuws te begrijpen,
 • geeft je de kans brieven te begrijpen,
 • geeft je de kans de krant te begrijpen,
 • geeft je de kans de dokter van het ziekenhuis te  begrijpen,
 • geeft je de kans opdrachten te begrijpen en uit te voeren.

 

taalklas afb

 

 

 

taalklas 2 afb

 

 

In de taalklas worden ;

 • woorden uitgebeeld,
 • woorden uitgebreid uitgelegd,
 • woorden in een duidelijke context geplaatst,

 

 

De taalklas betekent …dat je door de duidelijke context een beeld van de  betekenis krijgt.

taalklas 3 afb

 

In de taalklas wordt…voorgelezen en gelezen.

De verteltafel;

 • naar aanleiding van een boek wordt het verhaal nagespeeld en verteld door de kinderen

taalklas 4 afb

 

 

De thematafel

 • Bij elk thema worden de nieuwe woorden benoemd en in de context geplaatst met concrete spullen.

taalklas 6 afb

 

 

De taalklas betekent…gebruik maken van je zintuigen

*proeven     *horen     *ruiken    *zien       *voelen

voelen

 

De taalklas betekent….luisteren

*naar een verhaal       *naar de poppenkast

*naar  opdrachten      *  naar vragen

 

De taalklas betekent…..presenteren en vertellen.

 

 

En verder;

 • Liedjes

liedjes

 
 • Versjes

 

 

 • Spelletjes

 

 

De materialen;

 

 • we hebben materialen om te oefenen en te herhalen,
 • prentenboeken,
 • computer,
 • luisteroefeningen, 
 • ontwikkelingsmateriaal,
 • ontwikkelingsmaterialen om taal te oefenen.

     

* Klanken in een woord * Rijmen *De lettermuur  * Hakken en plakken van woorden

 De taalklas heeft hoeken;

 • de (voor) leeshoek
 • de computerhoek
 • de taalhoek
 • de luisterhoek
 • de schrijf- en rijmhoek
 • de ontdekhoek
 • de knutselhoek

 

taalklas 8