Techniekbeleid

Techniek valt onder de kerndoelen “oriëntatie op jezelf en de wereld”.

Het is naast rekenen en taal een van de vakken die je op school moet aanbieden. En dat is niet vreemd, want tegenwoordig hebben kinderen iedere dag wel met techniek te maken. Mensen worden steeds afhankelijker van techniek. Het is belangrijk dat wij onze kinderen bewust maken en in contact brengen met alle aspecten van techniek. We willen dat de kinderen geïnteresseerd raken en blijven in techniek.

De kinderen ontwikkelen zich door middel van actief handelen, creatief onderzoeken en het spelenderwijs opdoen van ervaringen. Door bevordering van zelfstandigheid en gebruik van verschillende zintuigen nemen de kinderen de ontdekkingen beter tot zich. Wij willen alle kinderen uitdagen om met techniek aan de slag te gaan.

We hebben hiervoor de techniektorens aangeschaft, die kinderen hiertoe uitdagen. Elk schooljaar worden minimaal 10 technieklessen gegeven waarbij kinderen met allerlei activiteiten bezig zijn. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Het maken van een gesloten stroomcircuitje;
  • Het bouwen van een gebouw met legosteentjes;
  • Het zelf maken van tandpasta.

Naast de lessen in de groep gaat elke groep ook jaarlijks op excursie. Deze excursies verschillen natuurlijk per groep. De informatie moet aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Een paar voorbeelden van excursies zijn:

  • NEMO in Amsterdam;
  • De ontdekfabriek in Eindhoven;
  • Techno promo in Cuijk.