Tijdpad po vo

Datum Wie? Wat?
Groep 5    
April/mei Leerkracht  
Groep 6    
April/mei Leerkracht Entreetoets groep 6
Juni Leerkracht &intern begeleider & managementteam Eerste inschatting voorlopig advies op basis van o.a. de lovs toetsen E6. Betrokken ouders van lwoo/pro/vso leerlingen worden nu al hiervan op de hoogte gebracht. Voor leerlingen met verwachte uitstroom VSO wordt uiterlijk nu een opp opgesteld.
Groep 7    
Februari Leerkracht &intern begeleider & managementteam

Voorlopig advies op basis van o.a. de lovs toetsen M7.

April/mei Leerkracht  Entreetoets groep 7.
Juni

Intern begeleider

CITO

Controle op voorlopig advies a.d.h.v. lovs toetsen E7. Voorlopig advies cito
Groep 8    
Augustus Intern begeleider Controleer of het toetsbeleid overeenkomt met de toetsen uit de Staatscourant. Toetsen moeten toegestaan zijn voor aanvraag lwoo/pro.
September Leerkracht &intern begeleider & managementteam Algemene ouderavond groep 8. Beslissen deelname eindtoets niveau & basis.
Oktober Intern begeleider &leerkracht

Pre-advies voor – lwoo/pro-leerlingen,- zware ondersteuning,-extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs.

 

November Intern begeleider

Melden lwoo/pro-leerlingen voor onderzoek bij het voortgezet onderwijs.

Melden leerlingen die in aanmerking komen voor zware ondersteuning (vso, syntheseklas, integratieklas) bij de ACT in het kader van Passend Onderwijs

November Leerkracht Afname lovs B8
Januari Leerkracht &intern begeleider & managementteam Definitieve adviezen
Februari Ouders Bezoeken open dagen voortgezet onderwijs
Maart Ouders Inschrijven kinderen op het voortgezet onderwijs.
April/mei Leerkracht Afname centrale eindtoets.
Mei

CITO

Leerkracht &intern begeleider & managementteam

Uitslagen centrale eindtoets.

Zo nodig aanpassen definitieve adviezen.

Invoeren cito scores OSO.

Invoeren cito scores ParnasSys voor uitwisseling met DUO/Bron

Juni Ouders

Kinderen laten deelnemen aan kennismakingsdagen voortgezet onderwijs.