Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is een digitaal systeem om problemen bij kinderen vroeg te signaleren en om verschillende hulpverleners beter te laten samenwerken. Alle gemeentes in de provincie Noord-Brabant werken met dit systeem. Wij zijn als school aangesloten bij de regio “Kempen en Peelland gemeenten”.

Het systeem heeft drie belangrijke functies:

  1. Ketenregistratie: instanties die zorg verlenen aan kinderen registreren de hulpvragen in Zorg voor Jeugd. Zij kunnen bij een registratie direct zien of er andere instanties betrokken zijn bij het betreffende kind.
  2. Signaalregistratie: professionals die werken met kinderen kunnen hun zorg over een kind delen door een signaal in te geven in Zorg voor Jeugd. Ook dan is meteen duidelijk of er meerdere instanties betrokken zijn bij een kind. (We kunnen deze informatie alleen inzien als we zelf een melding maken, we kunnen niet zomaar bij een kind kijken of er toevallig instanties betrokken zijn bij dat kind).
  3. Als er meerdere instanties betrokken zijn bij een kind of meerdere partijen hebben een signaal afgegeven wordt automatisch een instantie aangewezen die de verantwoordelijkheid krijgt om te kijken of er hulp verleent moet worden en ketencoördinatie opgestart moet worden. (Bij ketencoördinatie gaan alle instanties en melders samen om de tafel om te kijken hoe verder. Hierbij wordt de betrokkene of zijn / haar ouders uiteraard ook uitgenodigd).Ketencoördinatie kan verzorgd worden door o.a. “Bureau Jeugdzorg”, verschillende Centra voor Jeugd en Gezin, “Jeugd- en gezinswerk Peel”, de “LEV-groep” of de “Zorgboog”. Dit is afhankelijk van de zorg en degenen die melden.

Zoals u hierboven kunt lezen is een melding doen in Zorg voor Jeugd een flinke stap vanwege de gevolgen die het kan hebben. Wij doen zo’n melding dan ook alleen als we ons grote zorgen maken en gewone gesprekken met u als ouder(s) niet voldoende meer zijn. In de afgelopen 5 jaar is dit gelukkig maar 2 keer het geval geweest.

Als ouder(s) hoeft u ons geen toestemming te geven om te melden in Zorg voor Jeugd. Wij hebben wel de plicht om als school ouders te informeren dat er een melding gaat plaatsvinden. Dat zullen wij dan altijd doen, behalve als we daarbij bang zijn voor de veiligheid van het kind of onszelf.

Juf Saliha en juf Anke zijn als intern begeleiders verantwoordelijk voor het doen van een melding in Zorg voor Jeugd. Zij doen dit altijd alleen met toestemming van de directeur, mevrouw Emre.

 

 

Instanties die kunnen melden zijn onder andere: Bureau Jeugdzorg, de LEV groep, de GGD, de politie, basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, de leerplichtambtenaar, Halt enz.